Política de privadesa

Les teves dades personals i mèdiques reben un tractament confidencial i no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la prestació de serveis. El tractament de totes les dades, són responsabilitat del Departament de Salut i compleix les disposicions establertes pel Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d'abril, per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14 de desembre de 1999) així com el Reglament que la desenvolupa i per l'Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la qual s'actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Salut i de les entitats vinculades o que en depenen i les normes i procediments de seguretat establerts, que en garanteixen la confidencialitat.